Als je hieronder op een module klikt, vind je meer informatie over de concrete invulling van deze modules binnen onze organisatie. Leefgroep 1 richt zich op meisjes van 14 tot 16 jaar, in leefgroep 2 verblijven meisjes van 16 tot 20 jaar (vrijwillig verlengbaar na meerderjarigheid via een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort). Verblijf in de leefgroep is steeds in combinatie met contextbegeleiding. Elke leefgroep heeft zijn eigen pedagogische accenten. Autonoom wonen is nauw verbonden met de begeleiding vanuit leefgroep 2 en kan vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Verblijf: Leefgroep 1

De leefgroep heeft verschillende ruimtes; een keuken, eetliving, TV living en computerruimte. Er is een apart terras waar er buiten kan gegeten, gerookt en gezeten worden. Het tuintje is gemeenschappelijk met de andere leefgroep.

Elke jongere heeft haar individuele kamer met lavabo die ze naar eigen smaak kan inrichten. Er zijn op de verdieping ook douches, WC’s en een bad aanwezig.

Meer informatie

Verblijf: Leefgroep 2

In leefgroep 2 is de ruimte zo opgebouwd dat de keuken aansluit op de leefruimte met TV hoek en computerruimte. Het zijn de jongeren die mee instaan voor de dagelijkse kook en huishoudelijke taken. Er is ook een apart terras waar er buiten kan gegeten, gerookt of gezeten worden. Het tuintje is gemeenschappelijk.

Elke jongere heeft haar individuele kamer met lavabo op de eerste verdieping die ze naar eigen smaak kan inrichten. Er zijn op de verdieping ook douches, wc’s en een bad aanwezig.

Meer informatie

Autonoom wonen

We hebben de mogelijkheid om minimum 5 jongeren ambulant of mobiel te begeleiden in functie van autonoom wonen. Deze module is inzetbaar vanaf de leeftijd van 17 jaar. Er is na meerderjarigheid voortgezette begeleiding mogelijk tot de leeftijd van 21 jaar, mits aanvraag en goedkeuring door de Intersectorale Toegangspoort.

Meer informatie

Contextbegeleiding

Er wordt altijd met het gezin en de ruimere omgeving van de jongere samen gewerkt. Elke jongere krijgt vanuit de organisatie een contextbegeleidster toegewezen, ongeacht of de jongere verblijft in de leefgroep of niet.

Meer informatie

Kortdurend crisisverblijf

Deze module kan enkel ingezet worden in de volgende 2 situaties:

  • Er is een ambulant hulpverleningstraject met de organisatie lopende
  • Er wordt een jongere aangemeld door het crisisnetwerk