VZW Lionshulp werd op 21 november 1961 opgericht door Lionsclub Gent. Tot op heden vormen zij ook onze Raad van Beheer.

De eerste bewoners namen hun intrek in een huis aan de President Rooseveltlaan te Gent. Er was ruimte voor een 15-tal meisjes. Het huis daar werd echter al vlug te klein en men besliste om een eigen gebouw op te trekken. Sinds 16 juni 1973 kan je ons vinden op de Golfweg 1 te Gent. Daar was er plaats voor 30 meisjes van 14 tot 21 jaar.

Vanaf 30 juli 1984 kregen we ook de machtiging om begeleid zelfstandig wonen aan te bieden aan maximum 6 minderjarigen.

In 1985 werd de leefgroep afgebouwd naar 25 meisjes en vanaf 1996 (na grondige verbouwingen) werd er in 2 leefgroepen gewerkt.

Naar aanleiding van de recente grote veranderingen binnen de sector, blijven we onze 2 leefgroepen behouden voor een totaal van 22 meisjes. Daarnaast kunnen we 5 jongeren begeleiden in hun context al dan niet in functie van autonoom wonen.