We begeleiden adolescente meisjes van 14 tot 18 jaar en hun context, die omwille van een verontrustende opvoedingssituatie door een Intersectorale Toegangspoort, een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of een Jeugdrechtbank aan onze organisatie toegewezen worden.

De begeleidingen zijn -indien maatschappelijk noodzakelijk- vrijwillig verlengbaar mits toestemming van een Intersectorale Toegangspoort tot en met de leeftijd van 19 jaar voor residentiƫle begeleidingen en voor begeleidingen autonoom wonen tot en met de leeftijd van 20 jaar.

Er worden geen meisjes opgenomen die op het moment van een mogelijk aanbod nood hebben aan een gespecialiseerde hulpverlening omwille van een acute psychiatrische problematiek of een verslavingsproblematiek. Zwangere meisjes worden doorverwezen naar meer aangepaste hulpverlening.

Een haalbare afstand tussen de organisatie en de context in aangewezen.