Het hulpverleningsaanbod binnen de Jeugdhulp is ingedeeld in modules. Deze modules vind je – in een gestandaardiseerde vorm - terug op de moduledatabank: www.jeugdhulpwijzer.be. Hieronder krijg je een overzicht van de gestandaardiseerde modules die wij in onze organisatie aanbieden. Onder ‘ons aanbod’ vind je meer informatie over de concrete invulling van deze modules binnen onze organisatie. Het is mogelijk om modules te combineren om een aangepast hulpprogramma uit te werken. Het is ook mogelijk om van een module naar een andere module te schakelen.

Verblijf: Leefgroep 1 

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener.

Het aantal nachten in de voorziening wordt afgestemd op de hulpvraag van de jongere en haar context.

Verblijf: Leefgroep 2 

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener.

Het aantal nachten in de voorziening wordt afgestemd op de hulpvraag van de jongere en haar context.

Autonoom wonen

Ambulante werkvorm die hoofdzakelijk bestemd is voor jongeren die doorstromen vanuit de verblijfsmodules.

De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen met de bedoeling de minderjarige voor te bereiden op en te begeleiden tijdens het zelfstandig wonen.

Contextbegeleiding

Mobiel of ambulante werkvorm.

De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Kortdurend crisisverblijf

De mogelijkheid tot verblijf voor een termijn van maximum 14 dagen omwille van een crisissituatie.