VZW Lionshulp is een pluralistische organisatie binnen de sector Jeugdhulp, erkend en gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid.

We zien het als onze maatschappelijke opdracht om adolescente meisjes en hun context te begeleiden in situaties waar er geen uitweg meer wordt gezien. We gaan samen aan de slag om verandering op gang te brengen.

We werken samen met de jongere en zijn gezin, familie, leefomgeving, school, buren,... (context), zowel in de organisatie (residentieel) als in de thuissituatie (contextueel). Er wordt steeds een aanbod op maat uitgewerkt dat aansluit bij de hulpvraag. Residentiƫle hulp geven we vorm in twee leefgroepen waar jongeren een of meerdere nachten kunnen verblijven. Contextuele hulp realiseren we mobiel aan huis of ambulant in de organisatie.

Er kan ook een traject uitgewerkt worden richting autonoom wonen vanaf de leeftijd van 17 jaar.

We hebben de mogelijkheid 27 meisjes van 14 tot 18 jaar te begeleiden binnen een van deze werkvormen. Dit gebeurt na een doorverwijzing vanuit een Intersectorale Toegangspoort, een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of een Jeugdrechtbank.

Zit je als ouder of als jongere met vragen of problemen, dan kan je terecht bij de volgende diensten. Er is een medewerker die je helpt om samen een antwoord te zoeken.  Samen met een medewerker van deze diensten, kunnen ouders of jongeren zich richten tot een Intersectorale Toegangspoort of tot andere, rechtstreeks toegankelijke diensten.
Daarnaast kan hulp ook opgelegd worden vanuit een Jeugdrechtbank.

Het adres van onze organisatie is Golfweg 1 te Gent.